Služby

Služby medzinárodnej siete Actemium sú orientované na priemyselné procesy zákazníkov. Tieto začínajú v inžinierskej fáze a zahŕňajú rôzne konzultačné a inžinierske činnosti, pokračujú realizačnou fázou zahŕňajúcou samotnú realizáciu, skúšky a nábeh a končia následným servisom a údržbou.
Cieľom je ponúkať tieto služby na báze dlhodobého partnerstva.

 

Poslanie

Poslaním medzinárodnej siete Actemium je pomáhať svojim zákazníkom  zlepšovať konkurenčnú výhodu a zvšovať výkonnosť v priemysle.

 

Charakteristika

Značka Actemium predstavuje medzinárodnú sieť 300 rôznych podnikov zo skupiny VINCI Energies 100 % zameraných na zákazníkov z priemyslu. Tieto podniky sa nachádzajú v 38 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky a ich snahou je byť čo najbližšie k svojim zákazníkom.

 
 
 
 
 
 
 
 

Služby

Služby medzinárodnej siete Actemium sú orientované na priemyselné procesy zákazníkov. Tieto začínajú v inžinierskej fáze a zahŕňajú rôzne konzultačné a inžinierske činnosti, pokračujú realizačnou fázou zahŕňajúcou samotnú realizáciu, skúšky a nábeh a končia následným servisom a údržbou.
Cieľom je ponúkať tieto služby na báze dlhodobého partnerstva.

 
 
 
Dozvedieť sa viac
 

Vitajte na stránke www.actemium.sk

Členom medzinárodnej siete Actemium, ktorá združuje 300 rôznych podnikov z celého sveta patriacich do skupiny VINCI Energies, je od 1. 1. 2015 aj spoločnosť ProCS, s.r.o.

Podniky združené pod značkou Actemium sú zamerané na zákazníkov z oblasti priemyslu. ProCS ako súčasť medzinárodnej siete Actemium pomáha zvyšovať výkonnosť v priemysle formou dodávok komplexných služieb a systémových riešení v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrosystémov pre svojich zákazníkov.

 

Kľúčové priemyselné segmenty medzinárodnej siete Actemium na Slovensku sú nasledovné:

 
 
Chémia
 
 
Energetika
 
 

Zvyšovanie výkonnosti v priemysle u našich zákazníkov zahŕňa nasledovné typy činností:

 

Maintain

 

Inžinierske činnosti

Spracovanie projektovej dokumentácie a poskytovanie špeciálnych inžinierskych služieb.

Tento typ činnosti zahŕňa:

- spracovanie projektovej dokumentácie
- spracovanie projektovej dokumentácie pre aplikačné programové vybavenie
- špeciálne inžinierske činnosti

Spracovanie projektovej dokumentácie sa týka časti MaR (meranie a regulácia, inštrumentácia) a časti PRS (prevádzkový rozvod silnoprúdu).

Spracovanie projektovej dokumentácie pre aplikačné programové vybavenie sa týka softvérového vybavenia riadiaceho systému (vizualizácia, riadenie, blokády, sekvencie ... )

Špeciálne inžinierske aktivity zahŕňajú najmä vypracovanie analýz a štúdií, komplexné služby pre funkčnú bezpečnosť (SIL), návrhy meracích princípov a akčných členov, výpočty a výbery vhodných meracích zariadení a akčných členov, návrhy pripojení meracích zariadení a akčných členov, výpočet a návrh iskrovo-bezpečných zariadení a pod.

http://www.actemium.sk/wp-content/uploads/2013/11/maintain-visual.png
Inžinierske činnosti

Realizačné činnosti

Realizácia projektov šitých na mieru zákazníkov.

Tento typ činnosti zahŕňa konkrétnu realizáciu projektov šitých na mieru zákazníka.
Typický projekt vo svojej realizačnej fáze (po spracovaní projektovej dokumentácie a ostatných inžinierskych podkladov) zahŕňa:
- vypracovanie aplikačného programového vybavenia

- hmotné dodávky zariadení a pomocného materiálu
- výrobu zariadení a ich dodávku na stavbu
- montáž dodaných zariadení
- koordináciu montáže, ako aj výkonu individuálnych a komplexných skúšok
- realizáciu skúšok preukazujúcich kvalitu diela
- zaškolenie obsluhy dodaných zariadení
- odovzdanie dodaných zariadení

http://www.actemium.sk/wp-content/uploads/2013/12/act_build.png
Realizačné činnosti

Servis a údržba

Poskytovanie záručného a pozáručného servisu.

Servis a údržba zahŕňajú:

- záručný servis
- pozáručný servis na báze servisnej zmluvy
- údržbu zariadení pre priemyselnú automatizáciu

 

http://www.actemium.sk/wp-content/uploads/2013/12/act_maintain-e1406536182451.png
Servis a údržba
 
 

 
Inžinierske činnosti
 
Realizačné činnosti
 
Servis a údržba
 

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ
V PRIEMYSLE”

Slogan medzinárodnej siete Actemium
 

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ
V PRIEMYSLE”

Slogan medzinárodnej siete Actemium

Novinky

 
2018 09.07.2018

Re-certifikačný audit integrovaného manažérskeho systému

V dňoch 24. 5. – 25. 5.2018 prebehol v rámci spoločnosti ProCS, s.r.o. re-certifikačný audit integrovaného manažérskeho systému zo strany certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia. Naša spoločnosť tento re-certifikačný audit úspešne absolvovala a obdržala od SGS nové aktuálne certifikáty…

 
Dozvedieť sa viac
 
2018 04.06.2018

Servisná zmluva s Javys, a.s.

Dňa 28. 5. 2018 podpísala spoločnosť ProCS, s.r.o., ako úspešný účastník verejného obstarávania, servisnú zmluvu na obdobie troch rokov so spoločnosťou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Predmetom zmluvy je oprava a údržba zariadení SKR.

 
Dozvedieť sa viac
2018 14.05.2018

Safety week 2018

14. – 18. 5. 2018 organizuje VINCI Energies každoročný "týždeň bezpečnosti", tzv. SAFETY WEEK, s cieľom zvýšiť povedomie všetkých zamestnancov, podporiť väčšiu diskusiu a riešiť otázky bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. V priebehu týždňa sa pracovníci, ktorí pracujú…

 
Dozvedieť sa viac