Služby

Služby medzinárodnej siete Actemium sú orientované na priemyselné procesy zákazníkov. Tieto začínajú v inžinierskej fáze a zahŕňajú rôzne konzultačné a inžinierske činnosti, pokračujú realizačnou fázou zahŕňajúcou samotnú realizáciu, skúšky a nábeh a končia následným servisom a údržbou.
Cieľom je ponúkať tieto služby na báze dlhodobého partnerstva.

 

Poslanie

Poslaním medzinárodnej siete Actemium je pomáhať svojim zákazníkom  zlepšovať konkurenčnú výhodu a zvšovať výkonnosť v priemysle.

 

Charakteristika

Značka Actemium predstavuje medzinárodnú sieť 300 rôznych podnikov zo skupiny VINCI Energies 100 % zameraných na zákazníkov z priemyslu. Tieto podniky sa nachádzajú v 38 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky a ich snahou je byť čo najbližšie k svojim zákazníkom.

 
 
 
 
 
 
 
 

Služby

Služby medzinárodnej siete Actemium sú orientované na priemyselné procesy zákazníkov. Tieto začínajú v inžinierskej fáze a zahŕňajú rôzne konzultačné a inžinierske činnosti, pokračujú realizačnou fázou zahŕňajúcou samotnú realizáciu, skúšky a nábeh a končia následným servisom a údržbou.
Cieľom je ponúkať tieto služby na báze dlhodobého partnerstva.

 
 
 
Dozvedieť sa viac
 

Vitajte na stránke www.actemium.sk

Členom medzinárodnej siete Actemium, ktorá združuje 300 rôznych podnikov z celého sveta patriacich do skupiny VINCI Energies, je od 1. 1. 2015 aj spoločnosť ProCS, s.r.o.

Podniky združené pod značkou Actemium sú zamerané na zákazníkov z oblasti priemyslu. ProCS ako súčasť medzinárodnej siete Actemium pomáha zvyšovať výkonnosť v priemysle formou dodávok komplexných služieb a systémových riešení v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrosystémov pre svojich zákazníkov.

Happy Performant 2019!

 

Kľúčové priemyselné segmenty medzinárodnej siete Actemium na Slovensku sú nasledovné:

 
 
Chémia
 
 
Energetika
 
 

Zvyšovanie výkonnosti v priemysle u našich zákazníkov zahŕňa nasledovné typy činností:

 

Maintain

 

Inžinierske činnosti

Spracovanie projektovej dokumentácie a poskytovanie špeciálnych inžinierskych služieb.

Tento typ činnosti zahŕňa:

- spracovanie projektovej dokumentácie
- spracovanie projektovej dokumentácie pre aplikačné programové vybavenie
- špeciálne inžinierske činnosti

Spracovanie projektovej dokumentácie sa týka časti MaR (meranie a regulácia, inštrumentácia) a časti PRS (prevádzkový rozvod silnoprúdu).

Spracovanie projektovej dokumentácie pre aplikačné programové vybavenie sa týka softvérového vybavenia riadiaceho systému (vizualizácia, riadenie, blokády, sekvencie ... )

Špeciálne inžinierske aktivity zahŕňajú najmä vypracovanie analýz a štúdií, komplexné služby pre funkčnú bezpečnosť (SIL), návrhy meracích princípov a akčných členov, výpočty a výbery vhodných meracích zariadení a akčných členov, návrhy pripojení meracích zariadení a akčných členov, výpočet a návrh iskrovo-bezpečných zariadení a pod.

http://www.actemium.sk/wp-content/uploads/2013/11/maintain-visual.png
Inžinierske činnosti

Realizačné činnosti

Realizácia projektov šitých na mieru zákazníkov.

Tento typ činnosti zahŕňa konkrétnu realizáciu projektov šitých na mieru zákazníka.
Typický projekt vo svojej realizačnej fáze (po spracovaní projektovej dokumentácie a ostatných inžinierskych podkladov) zahŕňa:
- vypracovanie aplikačného programového vybavenia

- hmotné dodávky zariadení a pomocného materiálu
- výrobu zariadení a ich dodávku na stavbu
- montáž dodaných zariadení
- koordináciu montáže, ako aj výkonu individuálnych a komplexných skúšok
- realizáciu skúšok preukazujúcich kvalitu diela
- zaškolenie obsluhy dodaných zariadení
- odovzdanie dodaných zariadení

http://www.actemium.sk/wp-content/uploads/2013/12/act_build.png
Realizačné činnosti

Servis a údržba

Poskytovanie záručného a pozáručného servisu.

Servis a údržba zahŕňajú:

- záručný servis
- pozáručný servis na báze servisnej zmluvy
- údržbu zariadení pre priemyselnú automatizáciu

 

http://www.actemium.sk/wp-content/uploads/2013/12/act_maintain-e1406536182451.png
Servis a údržba
 
 

 
Inžinierske činnosti
 
Realizačné činnosti
 
Servis a údržba
 

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ
V PRIEMYSLE”

Slogan medzinárodnej siete Actemium
 

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ
V PRIEMYSLE”

Slogan medzinárodnej siete Actemium

Novinky

 
2019 15.02.2019

Článok v ATP Journal 02/2019 na tému priemyselná bezpečnosť

Vo februárovom čí­sle periodika ATP Journal bol publikovaný rozhovor s našíim kolegom, Ing. Milošom Pinkom, ktorý sa venuje aktuálnej problematike priemyselnej bezpečnosti. Článok si môžete prečítať TU.…

 
Dozvedieť sa viac
 
2019 07.02.2019

Certifikácia TurboLog

V decembri 2018 zí­skali dvaja naši kolegovia, Peter Holubek a Igor Petro, certifiká na systém TurboLog vydaný spoločnosťou MAN Energy Solutions.

 
Dozvedieť sa viac
2019 07.01.2019

Zmena vo vedení ProCS, s.r.o.

Na základe rozhodnutia spoločníka VINCI ENERGIES SK, s.r.o. došlo od 1. 1. 2019 k zmenám vo vedení­ spoločnosti ProCS, s.r.o. Výkonným riaditeľom spoločnosti sa stal Ing. Branislav Babic, ktorý je zároveňˆ aj konateľom spoločnosti. Doterajší­ generálny riaditeľ spoločnosti,…

 
Dozvedieť sa viac