Základné údaje o Actemium

350 podnikov

40 krajín z celého sveta

20 000 inžinierov a technikov

2,5 mld. eur obratu

 
 

Medzinárodná sieť aktívna vo všetkých priemyselných oblastiach.

actemium key figures
&nbp;