ProCS, s.r.o.

Spoločnosť ProCS hľadá tvorivých ľudí, orientovaných na zmeny a so zmyslom pre zodpovednosť. Očakáva odborné znalosti a skúsenosti, záujem o osobný rozvoj a vysoké pracovné nasadenie.

V súčasnosti máme voľnú nasledovnú pracovnú pozíciu:

V prípade, že máte záujem stať sa súčasťou nášho tímu kontaktujte:

Bc. Zuzana Kőrösiová

Tel.: +421 903 201 450, e-mail: zuzana.korosiova@actemium.sk

&nbp;