Safety week 2018

14.05.2018

14. – 18. 5. 2018 organizuje VINCI Energies každoročný “týždeň bezpečnosti”, tzv. SAFETY WEEK, s cieľom zvýšiť povedomie všetkých zamestnancov, podporiť väčšiu diskusiu a riešiť otázky bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. V priebehu týždňa sa pracovníci, ktorí pracujú pre spoločnosť VINCI Energies vo všetkých obchodných jednotkách, stavbách a pracoviskách, stretávajú v malých skupinách, aby spoločne diskutovali o tejto spoločnej téme.

Aj tento rok sa do programu SAFETY WEEK, zapojí aj naša spoločnosť. Hlavným mottom je „Pozerať sa, Upozorňovať, Zdieľať informácie za účelom pozitívneho prispievania k zvyšovaniu bezpečnosti“.

Safety Week logo s dátumom_horizontálny formát _v slovenčine

Kľúčovými odkazmi tejto akcie sú:

  • Niekedy jediný rozdiel medzi takmer úrazom a úrazom závisí od šťastia.
  • Pripomienky, ktoré sa týkali takmer úrazov a rizikových situácií poskytli možnosť na prepracovanie ukazovateľov na vyhodnotenie situácií, ktoré by mohli mať za následok úraz.
  • Správy týkajúce sa nahlasovania takmer úrazov, nebezpečného správania alebo situácií umožňujú zachrániť životy a znižovať počet úrazov.
  • Vedenie podniku môže riešiť problémy iba ak mu boli nahlásené.
  • Nikto nebude pokutovaný, pokarhaný ani penalizovaný za to, že nahlásil rizikovú situáciu.
  • Nezabúdajme, že ak problém nenahlásime, môže sa nabudúce stať úraz vám, alebo vášmu kolegovi!

 

Príhovor generálneho riaditeľa spoločnosti VINCI Energies, Yves Meignié: