Autorizácia udelená MŽP SR pre ProCS, s.r.o.

15.01.2015

V mesiaci december 2014 bola spoločnosti ProCS, s.r.o. udelená autorizácia Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky  podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo autorizácie: 004/2014/AUT - 3.2. Na základe tejto autorizácie má ProCS, s.r.o. oprávnenie vykonávať nasledovné činností pre iného prevádzkovateľa podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií:

Zmena adresy webovej prezentácie

12.01.2015

Spoločnosť ProCS s.r.o. upozorňuje svojich obchodných partnerov na zmenu adresy webovej prezentácie Webová prezentácia z adries www.procs.sk a www.procs.eu je presmerovaná na novú webovú prezentáciu www.actemium.sk.

 
Dozvedieť sa viac

Zmena e-mailovej adresy

12.01.2015

Spoločnosť ProCS s.r.o. upozorňuje svojich obchodných partnerov na zmenu e-mailovej adresy zamestnanca spoločnosti. E-mailová adresa  zamestnanca spoločnosti sa zmenila na tvar meno.priezvisko@actemium.sk. Stará e-mailová adresa zamestnance spoločnosti pre doménu @procs.sk je automaticky presmerovaná na novú e-mailovú adresu.

 
Dozvedieť sa viac