Zmena vo vedení ProCS, s.r.o.

07.01.2019

Na základe rozhodnutia spoločníka VINCI ENERGIES SK, s.r.o. došlo od 1. 1. 2019 k zmenám vo vedení­ spoločnosti ProCS, s.r.o.

Výkonným riaditeľom spoločnosti sa stal Ing. Branislav Babic, ktorý je zároveňˆ aj konateľom spoločnosti. Doterajší­ generálny riaditeľ spoločnosti, Ing. Štefan Bartošovič, ostáva naďalej vo funkcii konateľa spoločnosti.