Functional Safety Management

15.06.2020

Začiatkom 12/2019 naša spoločnosť absolvovala úvodný audit, predmetom ktorého bolo preukázanie zhody implementovaného systému funkčnej bezpečnosti (FSM - Functional Safety Management) s normami STN EN 61508-1 a STN EN 61511-1. Po následnom doriešení identifikovaných nezhôd a doporučení bol spoločnosti dňa 28. 5. 2020 audítorom vydaný dokument Declaration of Systematic Capability preukazujúci zhodu vybudovaného FSM systému s uvedenými normami (úroveň Systematic…

 
Dozvedieť sa viac

Získali sme tieto projekty

15.03.2020

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sa nám podarilo získať za posledné obdobie patria: MSR Adria Výstavba novej MSR Adria - technologická časť – II. Etapa v PS 4 Tupá Servis Duslo, a.s. Predĺženie servisnej zmluvy do r. 2022 Odstraňovanie závad a nedorobkov na EPS na III. Bloku EMO Partnerská zmluva na projekčné práce

 
Dozvedieť sa viac

Rozhovor s Jozefom Szikorom vo februárovom ATP Journal

17.02.2020

Ďalším odborníkom v našom tíme je Jozef Szikora, ktorý poskytol rozhovor do februárového čísla ATP Journalu o aktuálnych trendoch v oblasti merania tlaku a výšky hladiny. Celý článok si môžete prečítať TU.

 
Dozvedieť sa viac