Energetický a jadrový priemysel

1. Banskobystrická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
 

 • Automatizácia výhrevne Radvaň

 
Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava
 

 • Rekonštrukcia analyzátorov na kotli K6 v Teplárni východ

 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice
 

 • Automatizácia bitumenačnej linky
 • Implementácia technologického informačného systému
 • Rekonštrukcia medziskladu vyhoreného paliva
 • Inovácia elektrického rozvodu 0,4kV technologických objektov A1

 
Mondi Business Paper SCP, a.s., Ružomberok
 

 • Rekonštrukcia riadenia čističky odpadových vôd

 
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Mochovce, o.z., Mochovce
 

 • Rekonštrukcia riadiaceho systému dekarbonizácie a kalového hospodárstva

 
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, o.z., Jaslovské Bohunice
 

 • Inovácia chemických parametrov monitorovania a diagnostika chemického režimu na bloku 3 JE V2
 • Modifikácia automatiky regulátora hladiny PG 3. a 4. bloku JE Bohunice
 • Oprava merania hladiny v zásobníkoch chladenia vody pre 3. a 4. blok
 • Regulátory primárneho a sekundárneho okruhu EBO V2

 
Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, o.z., Zemianske Kostoľany
 

 • Doplnková turbína TG 12
 • Modernizácia riadiaceho systému fluidného kotla FK1 a TG11
 • Rekonštrukcia budiaceho systému generátora bloku 1, 2 ENO B
 • Upgrade riadiacich systémov
 • Úprava a monitoring stability spaľovania na K1 ENO B
 • Vyvedenie tepla z ENO B do ENO A

 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., Tlmače
 

 • Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s.

 
Slovnaft, a.s., Bratislava
 

 • SN Edison – TPP Revamp 2, 3

 
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., Štúrovo
 

 • Automatizácia regeneračného kotla K6

 
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 

 • Automatizácia kotla K-4 v Teplárni Martin

 
&nbp;