Konzultácie a poradenstvo

Dlhoročné skúsenosti pracovníkov s automatizáciou chemických procesov a procesov v energetike nám umožňujú ponúkať našim zákazníkom analýzu ich technologických procesov a navrhovať, často aj alternatívne, riešenia rôznych automatizačných úloh.

Nezávislosť na výrobcoch automatizačných prvkov nám umožňuje zákazníkovi navrhnúť pre neho cenovo optimálne riešenie šité na mieru jeho potrebám.

Váš kontakt: Ing. Ján Šimko, e-mail: Jan.Simko@actemium.sk, telefón: +421 31 7731 401

&nbp;