SW inžiniering

Softvérové inžinierstvo
 

Ako systémový integrátor dodávame najmodernejšie, na výrobcoch automatizačných prvkov nezávislé technológie, zariadenia, výrobky a služby od fázy návrhu cez uvedenie do prevádzky až po pozáručný servis.

Ponúkame nasledovné časti softvérového ​​inžinierstva:

 • aplikačné programové vybavenie pre riadiaci systém
 • simulačný softvér
 • spracovanie dokumentácie pre kvalifikáciu/validáciu riadiaceho systému
 • rozhrania a integrácie externých systémov (systémy tretích strán)
 • vizualizácia procesu
 • historizácia a reportovanie
 • BATCH technológie/dávkové technológie
 • databázové systémy
 • MES
 • príprava na uvedenie do prevádzky – FAT/SAT

Pri vývoji softvérových riešení čerpáme z mnohoročných skúseností a odborných znalostí našich pracovníkov v oblasti priemyselnej automatizácie a vieme splniť individuálne požiadavky zákazníkov výberom optimálneho systému (systémov). Implementujeme štandardy, ktoré zodpovedajú príslušnému priemyselnému odboru. Riešime automatizačné úlohy so systémami od popredných výrobcov, s ktorými máme uzatvorené partnerské zmluvy:

 • Siemens – Solution partner pre PCS7 systémy
 • Rockwell – systémový integrátor
 • Wonderware – systémový integrátor
 • Metso – systémový integrátor pre MetsoDNA systémy

Máme znalosti aj o systémoch iných výrobcov:

 • Yokogawa
 • Emerson
 • Invensys
 • Schneider
 • HIMA
 • Woodward

 
Riadiace systémy
 

Ako poskytovateľ nezávislý na výrobcovi ponúkame integrované komplexné riešenia pre automatizáciu priemyselných procesov a infraštruktúrnych zariadení. Naše aktivity zahŕňajú všetky úrovne automatizácie, od úrovne poľných inštrumentov až po úroveň riadenia závodu. Pri riešení  vašich požiadaviek používame tieto druhy automatizačných systémov:

 • programovateľné logické automaty (PLC)
 • vizualizačné systémy (SCADA)
 • distribuované riadiace systémy (DCS)
 • bezpečnostné systémy (ESDS)
 • riadiace systémy turbín (TCS)
 • bezpečnostné systémy turbín (TPS)
 • horákový automat (BMS)
 • monitorovanie strojov (CMS)
 • priemyselná televízia (CCTV)
 • systémy včasného varovania (GDS/FDS)
 • systémy zabezpečenia (EPS/EZS)
 • systémy monitorovania životného prostredia (EMS)
 • podporné systémy prevádzky (AMS)

Na integráciu rôznych systémov používame štandardné druhy komunikácií:

 • Modbus (RTU, TCP)
 • Profibus (DP, PA)
 • Profinet
 • Fundation Fieldbus
 • Ethernet
 • DeviceNet
 • OPC
 • AS-I Bus
 • HART
 • WiFi

 
Automatizácia procesov
 

Pri modernizácii alebo výmene existujúcich systémov využívame metódy spätného inžinieringu, ako aj  importy dát, modulov a obrázkov z existujúcich systémov v maximálnom možnom rozsahu.

Ponúkame riešenia na úrovni:

 • poľných zariadení
 • systému riadenia procesov
 • manažérskeho riadenia prevádzky
 • integrácie systémov riadenia technologických procesov do podnikových informačných systémov (ERP)

Actemium ponúka riešenia pre rôzne typy projektov:

 • aplikácia nového riadiaceho systému pre novovybudovanú prevádzku (stavba na zelenej lúke)
 • aplikácia nového riadiaceho systému pre existujúcu prevádzku (rekonštrukcia a modernizácia)
 • výmena celého riadiaceho systému pri zachovaní poľnej inštrumentácie (starý riadiaci systém za nový)
 • výmena časti riadiaceho systému pri zachovaní poľnej inštrumentácie (starý riadiaci systém za nový po etapách)
 • modernizácia riadiacich systémov rôznych stupňov (upgrade)
 • zmeny v aplikačnom programovom vybavení riadiaceho systému (zmeny v technológii)

 

Váš kontakt: Ing. Miloš Pinka, e-mail: milos.pinka@actemium.sk, telefón: +421 903 483 323

&nbp;