Chemický priemysel

Duslo, a.s., Šaľa
 

 • Alkylačná linka IPPD
 • Automatizácia Dowthermovej kotolne
 • Automatizácia kyslikárne
 • Automatizácia parnej turbíny TK CLARK a TK PV na výrobni Čpavok 3
 • Automatizácia výrobne IRGANOX-u
 • Automatizácia výrobne kyseliny dusičnej
 • Automatizácia výrobne liadku amónneho
 • Automatizácia výroby AOCD
 • Flotácia a separácia odpadových vôd
 • Intenzifikácia výroby čpavku
 • Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho
 • Modernizácia a ekologizácia teplárne
 • Modifikácia PVAC disperzií
 • Modernizácia ČOV
 • Modernizácia a revamp Čpavok 3
 • Modernizácia a revamp Močovina 3
 • Modernizácia ČOV
 • Modernizácia protipumpážnej ochrany TS KD2 ASKÁNIA
 • Modernizácia riadiaceho systému na prevádzke Duslín
 • Modernizácia riadiaceho systému na výrobni UGL
 • Monitorovací systém spotreby elektrickej energie
 • Nitrozácia DFA
 • Rekonštrukcia a modernizácia výroby čpavku
 • Rekonštrukcia riadenia vodíkovej stanice
 • Rekonštrukcia spaľovne
 • Sklad hnojív s kapacitou 50 tisíc ton
 • Turbína pre KD2
 • Výmena riadiaceho systému na Duslíne
 • Výroba síranu amónneho

 
Duslo, a.s., odštepný závod Istrochem, Bratislava
 

 • Diskontinuálna oxidácia – intenzifikácia výrobne SULFENAXU
 • Oddeľovanie produktov pri výrobe sulfenaxu
 • Zníženie CHSK v odpadných vodách

 
HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Strážske
 

 • Rekonštrukcia výrobne liadku vápenatého
 • Rekonštrukcia riadiaceho systému pre KD2
 • Zefektívnenie čpavkového hospodárstva

 
Chemko, a.s., Strážske
 

 • Intenzifikácia výroby TAA (DASTIB)

 
LOVOCHEMIE, a.s., Česká republika / Emerson Process Management, s.r.o., Česká republika
 

 • Automatizácia výrobne kyseliny dusičnej

 
Chemoprojekt, a.s., Česká republika
 

 • Modernizácia zariadení na výrobni Močoviny

 
&nbp;