Hodnoty, ktoré vyznávajú podniky združené pod značkou Actemium predstavujú kombináciu hodnôt, ktoré zdieľa materská skupina VINCI Energies – týmito sú dôvera, podnikateľských duch, solidarita, zodpovednosť a autonómia – doplnené o hodnoty vlastné samotnej značke Actemium – bezpečnosť práce na prvom mieste, úzka spolupráca, pozitívny prístup, tímový duch a chuť prispieť k spoločnému úspechu.

  • Bezpečnosť práce: Je absolútnou prioritou a nevyhnutným predpokladom pre všetky naše činnosti.
  • Úzka spolupráca: Spolupracujeme navzájom v rámci siete, aby sme rozvíjali spolupatričnosť a spoločne hľadali nové príležitosti.
  • Pozitívny prístup: Vnímať náročné podmienky ako príležitosť a zdieľať úspech s ostatnými.
  • Tímový duch: Vystupovať ako tímový hráč.
  • Chuť prispieť k spoločnému úspechu: Byť aktívnym členom medzinárodnej siete (dávať aj prijímať) a byť si pritom vedomý svojej zodpovednosti voči značke Actemium.
Slogan medzinárodnej siete Actemium

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ V PRIEMYSLE”