• Duslo, a.s., Šaľa

  • Alkylačná linka IPPD
  • Automatizácia Dowthermovej kotolne
  • Automatizácia kyslikárne
  • Automatizácia parnej turbíny TK CLARK a TK PV na výrobni Čpavok 3
  • Automatizácia výrobne IRGANOX-u
  • Automatizácia výrobne kyseliny dusičnej
  • Automatizácia výrobne liadku amónneho
  • Automatizácia výroby AOCD
  • Flotácia a separácia odpadových vôd
  • Granulačný bubon LAD
  • Intenzifikácia prevádzky KD3, časť MaR, PRS a ASRTP pre absorpčné chladenie
  • Intenzifikácia výroby čpavku
  • Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho
  • Modernizácia a ekologizácia teplárne
  • Modifikácia PVAC disperzií
  • Modernizácia ČOV
  • Modernizácia a revamp Čpavok 3
  • Modernizácia a revamp Močovina 3
  • Modernizácia ČOV
  • Modernizácia protipumpážnej ochrany TS KD2 ASKÁNIA
  • Modernizácia riadiaceho systému na prevádzke Duslín
  • Modernizácia riadiaceho systému na výrobni UGL
  • Monitorovací systém spotreby elektrickej energie
  • Nitrozácia DFA
  • Rekonštrukcia a modernizácia výroby čpavku
  • Rekonštrukcia riadenia vodíkovej stanice
  • Rekonštrukcia spaľovne
  • Sklad hnojív s kapacitou 50 tisíc ton
  • Turbína pre KD2
  • Výmena riadiaceho systému na Duslíne
  • Výroba síranu amónneho
 • Duslo, a.s., odštepný závod Istrochem, Bratislava

  • Diskontinuálna oxidácia – intenzifikácia výrobne SULFENAXU
  • Oddeľovanie produktov pri výrobe sulfenaxu
  • Zníženie CHSK v odpadných vodách
 • HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Strážske

  • Rekonštrukcia výrobne liadku vápenatého
  • Rekonštrukcia riadiaceho systému pre KD2
  • Zefektívnenie čpavkového hospodárstva
 • Chemko, a.s., Strážske

  • Intenzifikácia výroby TAA (DASTIB)
 • LOVOCHEMIE, a.s., Česká republika / Emerson Process Management, s.r.o., Česká republika

  • Automatizácia výrobne kyseliny dusičnej
 • Chemoprojekt, a.s., Česká republika

  • Modernizácia zariadení na výrobni Močoviny