Členom medzinárodnej siete, ktorá združuje podniky zo skupiny VINCI Energies, zamerané na zákazníkov z oblasti priemyslu, je od 1. 1. 2015 aj spoločnosť ProCS, s.r.o. Týmto krokom je od roku 2015 značka Actemium aktívne zastúpená na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť ProCS, s.r.o. vznikla v roku 1992 odčlenením útvaru automatizovaných systémov riadenia technologických procesov z bývalého Duslo, š.p. Šaľa.

V roku 2007 sa ProCS, s.r.o. stala súčasťou medzinárodnej skupiny VINCI Energies, patriacej do holdingu VINCI, kótovaného na burze v Paríži. V tomto roku sa majoritným vlastníkom ProCS, s.r.o. stala spoločnosť VINCI Energies SK.

ProCS, s.r.o. sa počas svojej existencie profilovala ako uznávaná inžinierska spoločnosť, ktorá dodáva riešenia na kľúč v oblasti priemyselnej automatizácie doma aj v zahraničí a svojim zameraním vystupuje v úlohe tzv. systémového integrátora pre dodávky rôznych druhov systémov, aplikovaných pre priemyselnú automatizáciu. ProCS, s.r.o. si od 1. 1. 2015 naďalej zachováva svoje obchodné meno, avšak v súlade so stratégiou skupiny VINCI Energies sa v rámci svojich obchodných a zákazkových aktivít prezentuje pod značkou Actemium. Cieľom tejto stratégie je:

  • zvýrazniť príslušnosť ProCS, s.r.o. k skupine VINCI Energies a k jej ostatným členom, zameraným na priemyselných zákazníkov, ktorých spája značka Actemium na celom svete,
  • poskytovať služby na lokálnej aj globálnej úrovni pre priemyselných zákazníkov.

Interne v podmienkach skupiny VINCI Energies je ProCS, s.r.o. identifikovaná ako Actemium Slovakia a predstavuje primárny kontakt pre aktivity medzinárodnej siete Actemium na území Slovenskej republiky.