ProCS, s.r.o.

Hľadáme tvorivých ľudí, orientovaných na zmeny a so zmyslom pre zodpovednosť.

Očakávame odborné znalosti a skúsenosti, záujem o osobný rozvoj a vysoké pracovné nasadenie.

V prípade, že máte záujem stať sa súčasťou nášho tímu kontaktujte:

Bc. Zuzana Kőrösiová

Tel.: +421 903 201 450, e-mail: zuzana.korosiova@actemium.sk

Aktuálne ponúkame …

Vzdelávanie

Spoločnosť ProCS, s.r.o. realizuje v období 09/2022 – 04/2023 projekt s názvom „Prispôsobenie ľudských zdrojov zmeneným pracovným podmienkam na trhu práce“

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 Zmluva č. Z312081CLC1 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7712857/