• Banskobystrická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

  • Automatizácia výhrevne Radvaň
 • Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava

  • Rekonštrukcia analyzátorov na kotli K6 v Teplárni východ
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice

  • Automatizácia bitumenačnej linky
  • Implementácia technologického informačného systému
  • Rekonštrukcia medziskladu vyhoreného paliva
  • Inováciaelektrického rozvodu0,4kVtechnologickýchobjektov A1
 • Mondi Business Paper SCP, a.s., Ružomberok

  • Rekonštrukcia riadenia čističky odpadových vôd
 • Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, o.z., Jaslovské Bohunice

  • Inovácia chemických parametrov monitorovania a diagnostika chemického režimu na bloku 3 JE V2
  • Modifikácia automatiky regulátora hladiny PG 3. a 4. bloku JE Bohunice
  • Oprava merania hladiny v zásobníkoch chladenia vody pre 3. a 4. blok
  • Regulátory primárneho a sekundárneho okruhu EBO V2
 • Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, o.z., Zemianske Kostoľany

  • Doplnková turbína TG 12
  • Modernizácia riadiaceho systému fluidného kotla FK1 a TG11
  • Rekonštrukcia budiaceho systému generátora bloku 1, 2 ENO B
  • Upgrade riadiacich systémov
  • Úprava a monitoring stability spaľovania na K1 ENO B
  • Vyvedenie tepla z ENO B do ENO A
 • SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., Tlmače

  • Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s.
 • Slovnaft, a.s., Bratislava

  • SN Edison – TPP Revamp 2, 3
 • Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., Štúrovo

  • Automatizácia regeneračného kotla K6
 • Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

  • Automatizácia kotla K-4 v Teplárni Martin