• podnikov
  • krajín z celého sveta
  • inžinierov a technikov
  • mld.
    eur obratu
  • Medzinárodná sieť aktívna vo všetkých priemyselných oblastiach.