• Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová

  • Automatizácia regeneračnej linky HCl

   

 • BETLEHEM STEEL, Maryland, USA / ANDRITZ AG, Rakúsko

  • Matematický model moriacej linky vo výrobe C-ocelí
 • FINMET BHP, Austrália / VAI Linz, Rakúsko

  • Technická výpomoc pri automatizácii výrobne ocele technológiou FINMET
 • CHINA Steel Corporation, Kaoshiung, Taiwan / ANDRITZ AG, Rakúsko

  • Automatizácia regeneračnej linky HCl
 • LISCO Steel Corporation, China /ANDRITZ AG, Rakúsko

  • Automatizácia moriacej linky
  • Automatizácia regeneračnej linky