V rámci ProCS je vybudovaný systém SCC, ktorý využíva časť zákazníkov pre kvalifikáciu svojich dodávateľov v oblasti manažérstva bezpečnosti. V podmienkach spoločnosti  je tento systém úzko spätý s princípmi IMS a predstavuje nadstavbu k nemu. Systém SCC má ProCS certifikovaný od certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia a je vybudovaný v súlade s nemeckým dokumentom Normatives SCC-Regelwerk  I Version 2011. Platnosť SCC certifikátu je do roku 2025.

Slogan medzinárodnej siete Actemium

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ V PRIEMYSLE”