• Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2015
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14 001 : 2015
  • Systém manažérstva bezpečnosti pri práci podľa požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 45 001 :2018.
  • Systém manažérstva kvality

V rámci celej spoločnosti je vybudovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy ISO 9001:2015. Prvý krát bol spoločnosti udelený certifikát kvality v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001 v roku 1996. V roku 2019 spoločnosť certifikáciu obhájila a získala certifikát podľa požiadaviek novej normy EN ISO 9001:2015.

 

  •  Systém environmentálneho manažérstva

Medzi priority spoločnosti ProCS neodmysliteľne patrí ochrana životného prostredia. Dôkazom toho je dôsledné napĺňanie požiadaviek systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek ISO 14001:2015, na základe ktorých obhájila spoločnosť v roku 2019 certifikát od certifikačného spoločnosti SGS Slovakia.

Všetky aktivity spoločnosti sú vykonávané s ohľadom na životné prostredie a jeho udržateľný rozvoj a sú trvalo preskúmavané z hľadiska vplyvu na životné prostredie s cieľom ich minimalizácie.

 

  • Systém manažérstva bezpečnosti pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou systému manažérstva je riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia   pri práci, ktoré prispievajú k naplneniu legislatívnych a ďalších požiadaviek, minimalizáciu rizík poškodenia zdravia zamestnancov a zlepšenie pracovných podmienok. V roku 2010 bol systém manažérstva bezpečnosti práce úspešne certifikovaný v zmysle požiadaviek OHSAS 18001:2007 certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia, na základe ktorého spoločnosť ProCS získala certifikát. V roku 2019 spoločnosť certifikáciu obhájila a získala nový certifikát podľa požiadaviek EN ISO 45001:2018.

Slogan medzinárodnej siete Actemium

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ V PRIEMYSLE”