• SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  • Inštalácia blokačného systému na výrobni HYDROKRAK
  • Inštalácia požiarnych monitorov
  • Meracia stanica ropy v Slovnaft, a.s.
  • Monitoring rotačných zariadení
  • Montáž a úprava SW pre projekt RHC RELIABILITY IMPROVEMENT
  • New DCS for area 5.3
  • Plniaca stanica veľkoobjemových vakov BIG BAG
  • Slop management
  • Výmena CRCS riadiaceho systému regenerácie na CCR5
  • Výroba rozvádzačov pre projekt EFPA
 • TRANSPETROL, a.s., Bratislava

  • Ekologické opatrenia na ropovodoch
  • Výstavba nádrží ropy
 • AKPO, Nigeria / JETEC Ingenierie, Francúzsko

  • Montáž, testovanie a dodávka rozvádzačov
 • AL-AWIR SEWAGE TREATMENT PLANT, S.A.E. / Johnson Controls, S.A.E.

  • Tvorba aplikačného programového vybavenia
 • HAN-KOOK Synthetics, Gumi City, Južná Kórea / Yokogawa CEE, Rakúsko

  • Automatizácia výrobne KOPET VI a KOPET VII
 • NAFTAN Novopolotsk, Bielorusko – Yokogawa CEE, Rakúsko

  • Automatizácia výrobne parexylénu
 • Saudi Kayan, Saudi Arabia / Yokogawa Europe Solutions, Holandsko

  • Projektovanie, montáž a testovanie rozvádzačov
 • TANECO, Ruská federácia / Yokogawa Europe Solutions, Holandsko

  • Dodávka rozvádzačov pre projekt TANECO
 • YOKOGAWA Europe Solution, Holandsko / InSalahGas, Alžírsko

  • Montáž, testovanie a dodávka rozvádzačov TAQA
 • YOKOGAWA CZ

  • On-site support NIS Pančevo, Srbsko