Chceme budovať vzájomnú dôveru. Preto sme zaviedli program ochrany oznamovateľov, ktorý umožňuje anonymne oznamovať porušenia právnych predpisov. Túto možnosť môžu využívať zamestnanci spoločnosti, ale aj naši obchodní partneri.

Základom ochrany oznamovateľov je etická linka, ktorú pre nás prevádzkuje spoločnosť BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Po kliknutí na uvedený odkaz môžete anonymne podať oznámenie alebo sledovať vybavenie už podaného oznámenia.