Editor

Internetová stránka www.actemium.sk webová stránka je majetkom spoločnosti ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa, Slovensko.

Actemium Slovakia je značka skupiny VINCI Energies

Právny zástupca: Ing. Branislav Krampl

Stránka sa riadi slovenským právom.

Keďže právne upozornenia môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, odporúčame vám, aby ste si ich pravidelne prečítali.  08/2023

Hosting stránok

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Recepcia: +353 (1) 2953826

 

Táto lokalita je hosťovaná v cloudovej ponuke spoločnosti Microsoft (Azure). Geograficky sa nachádza v hostingovom centre spoločnosti Microsoft v západnej Európe, ktoré sa nachádza v Holandsku.

Viac informácií nájdete na: https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy

Kontakt: +33 9 70 01 90 90

Duševné vlastníctvo

Spoločnosť ProCS, s.r.o.  vlastní, vyhradzuje a ponecháva si všetky vlastnícke práva, najmä práva duševného vlastníctva, na túto stránku a jej obsah vrátane práv na reprodukciu. Preto je čiastočná alebo úplná reprodukcia tejto stránky alebo jej obsahu bez písomného súhlasu spoločnosti ProCS, s.r.o. prísne zakázaná.

Značky, patenty, logá a iné rozlišovacie znaky nachádzajúce sa na tejto stránke sú majetkom spoločnosti ProCS, s.r.o.  alebo podliehajú vyhradenej užívateľskej licencii v prospech spoločnosti ProCS, s.r.o. Bez písomného súhlasu spoločnosti ProCS, s.r.o. alebo tretej osoby, ktorá tieto práva vlastní, nie je k nim možné udeliť žiadne práva ani licencie.

Fotografické kredity

kredity: [Fotografické kredity]

Fotografie použité na tejto webovej stránke sú nezmluvné.

Koncepcia, dizajn a programovanie

 

Tequila Rapido https://tequilarapido.com/

Vyhlásenie

Používatelia tejto stránky si musia prečítať a súhlasiť s dodržiavaním podmienok používania.

Spoločnosť ProCS, s.r.o.  nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody vyplývajúce z prístupu alebo používania tejto stránky a/alebo jej obsahu, vrátane nedostupnosti, straty údajov, poškodenia, zničenia a vírusov, ktoré by mohli ovplyvniť počítačové vybavenie používateľa a/alebo prítomnosť vírusov na stránke.

Spoločnosť ProCS, s.r.o.  vynaložila všetku primeranú starostlivosť a zručnosti na poskytovanie spoľahlivého obsahu na tejto stránke, ale neposkytuje žiadnu záruku, že obsah neobsahuje nepresnosti alebo opomenutia. Spoločnosť ProCS, s.r.o.  preto nepreberá zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia alebo za nedostupnosť informácií alebo služieb. Spoločnosť ProCS, s.r.o.  si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť a/alebo zmeniť obsah svojich stránok. Používatelia preto berú na vedomie, že takéto informácie používajú na vlastné riziko.

Odkazy na iné webové stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo internetové zdroje. Pokiaľ spoločnosť ProCS, s.r.o.  nemôže kontrolovať tieto externé stránky a zdroje, nie je zodpovedná za umožnenie prístupu používateľov k týmto externým stránkam a zdrojom. V súlade s tým spoločnosť ProCS, s.r.o.  nezodpovedá za obsah, reklamu, produkty, služby alebo akýkoľvek iný materiál dostupný na alebo z týchto externých stránok alebo zdrojov. Tieto odkazy sú ponúkané ako služba používateľom  stránok Actemium Slovakia. Rozhodnutie o aktivácii odkazov spočíva výlučne na používateľoch stránky.

Radi by sme vám pripomenuli, že nepridružené webové stránky podliehajú vlastným podmienkam používania.