Odborné certifikáty:

 • FS Engineer (TÜV Rheinland) – inžinier funkčnej bezpečnosti certifikovaný TÜV Rheinland
 • Declaration of Systematic Capability podľa noriem STN EN 61508-1 a STN EN 61511-1 (úroveň Systematic Capability SC3)

OPRÁVNENIA A CERTIFIKÁTY:

 • Autorizačné osvedčenie – Autorizovaný stavebný inžinier
 • Certifikát na montáž určených meradiel
 • Oprávnenie 66/4/2018: EZ – S,O (OU,R,M) E1, E4, E5, A,B
 • Oprávnenie 316/4/2011: EZ – V – E4. 1 , A
 • Oprávnenie 7/4/2015 – EZ – P – E1 – A,B
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – Stavebný dozor pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona 128/2015 Zb. z. – Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle §8a ods. 10 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • Oprávnenie 16067/2020/OUTZ-004/Dz podľa §17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na vykonávanie určených činností

Zmluvní partneri:

 • Siemens
 • Schneider Electric
Slogan medzinárodnej siete Actemium

“ZVYŠUJEME VÝKONNOSŤ V PRIEMYSLE”