Osobné údaje

Osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je vyššie uvedená spoločnosť ProCS, s.r.o.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

– v prípade sekcií “Kontakt” na spracovanie žiadosti;

– pre odber bulletinov, na ich správu (odber je možné kedykoľvek zrušiť).

 

Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutých osôb, ktoré majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú určené výhradne pre VINCI Energies Management – Actemium Slovakia (pre kontaktné sekcie, predplatné noviniek). Žiadne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa neposkytujú tretím stranám.

Osobné údaje sa uchovávajú:

– v prípade sekcií “Kontakt” po dobu potrebnú na vybavenie žiadosti;

– za odber noviniek a informácií, ak je to uvedené.

 

Máte právo na prístup, opravu a vymazanie svojich osobných údajov, ako aj právo namietať alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov a právo na prenosnosť údajov za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť písomne na adrese:

ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa, Slovensko

Máte tiež právo podať sťažnosť regulačnému orgánu, ak si myslíte, že spracovanie vašich údajov predstavuje porušenie platných právnych predpisov.