VINCI Energies v skratke

Divízia Energy skupiny VINCI, ktorá vznikla spojením VINCI Energies a Cegelec v roku 2010 a rozšírila sa po vzniku VINCI Facilities, prijala začiatkom roka 2012 názov VINCI Energies. Súkromné spoločnosti a verejný sektor využívajú rozsiahle know-how viac ako 63.000 zamestnancov na rozvoj, zariadenie, prevádzkovanie a optimalizáciu energetickej, dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, priemyselných zariadení a budov. Lídra vo Francúzsku a významného hráča v Európe, VINCI Energies možno nájsť po celom svete.

1.700 podnikov a 6 značiek pracujúcich v úzko spätej európskej sieti; 63.000 zamestnancov v 46 krajinách zaisťujúcich lokálne a komplexné riešenia; 10,2 miliárd EUR obratu v roku 2016, z toho viac ako 41 % mimo Francúzska

VINCI Energies spája odborné znalosti vlastných technológií s odbornými znalosťami podnikania svojich zákazníkov. Vďaka tomu využíva svoje schopnosti na vývoj riešení s vysokou pridanou hodnotou, presne podľa požiadaviek svojich zákazníkov, na zvýšenie efektivity, spoľahlivosti a bezpečnosti, a to v oblastiach:

  1. elektrická energia
  2. HVAC (kúrenie, ventilácia, klimatizácia)
  3. strojné inžinierstvo
  4. informačné a komunikačné technológie

Tieto riešenia podporujú našich zákazníkov počas celého životného cyklu ich projektov, od inžinieringu a realizácie až po údržbu, prevádzkovanie a správu objektov.