Petrochemický priemysel

SLOVNAFT, a.s., Bratislava
 

 • Inštalácia blokačného systému na výrobni HYDROKRAK
 • Slop management
 • Výroba rozvádzačov pre projekt EFPA
 • New DCS for area 5.3
 • Výmena CRCS riadiaceho systému regenerácie na CCR5
 • Montáž a úprava SW pre projekt RHC RELIABILITY IMPROVEMENT
 • Monitoring rotačných zariadení
 • Plniaca stanica veľkoobjemových vakov BIG BAG
 • Meracia stanica ropy v Slovnaft, a.s.
 • Inštalácia požiarnych monitorov

 
TRANSPETROL, a.s., Bratislava
 

 • Ekologické opatrenia na ropovodoch
 • Výstavba nádrží ropy

 
AKPO, Nigeria / JETEC Ingenierie, Francúzsko
 

 • Montáž, testovanie a dodávka rozvádzačov

 
AL-AWIR SEWAGE TREATMENT PLANT, S.A.E. / Johnson Controls, S.A.E.
 

 • Tvorba aplikačného programového vybavenia

 
HAN-KOOK Synthetics, Gumi City, Južná Kórea / Yokogawa CEE, Rakúsko
 

 • Automatizácia výrobne KOPET VI a KOPET VII

 
NAFTAN Novopolotsk, Bielorusko - Yokogawa CEE, Rakúsko
 

 • Automatizácia výrobne parexylénu

 
Saudi Kayan, Saudi Arabia / Yokogawa Europe Solutions, Holandsko
 

 • Projektovanie, montáž a testovanie rozvádzačov

 
TANECO, Ruská federácia / Yokogawa Europe Solutions, Holandsko
 

 • Dodávka rozvádzačov pre projekt TANECO

 
YOKOGAWA Europe Solution, Holandsko / InSalahGas, Alžírsko
 

 • Montáž, testovanie a dodávka rozvádzačov TAQA

 
YOKOGAWA CZ
 

 • On-site support NIS Pančevo, Srbsko

 
&nbp;