Novinka

Functional Safety Management

Koncom októbra sa nám podarilo úspešne obhájiť získaný dokument Declaration of Systematic Capability preukazujúci zhodu vybudovaného FSM systému s normami STN EN 61508-1 a STN EN 61511-1 (úroveň Systematic Capability SC3).

Naši certifikovaní špecialisti tak môžu naďalej ponúkať odborné riešenia v oblasti priemyselnej bezpečnosti.