Novinka

Konferencia SUZ

V dňoch 29. – 30. 3. 2023 sme sa zúčastnili konferencie SUZ – Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR nielen ako gestor konferencie, ale aj ako aktívny prednášajúci.

Naši kolegovia Martin GálikŠtefan Kőrösi a Roman Szabó oboznámili účastníkov s aktuálnymi témami v oblasti využitia vodíka v priemyslepriemyselnej kybernetickej bezpečnosti a monitorovania spotreby energií prostredníctvom našej SMART platformy.