Novinka

Nové vedenie spoločnosti ProCS, s.r.o.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka, VINCI ENERGIES SK, s.r.o., došlo s platnosťou

od 1. septembra 2023 k zmene štatutárneho orgánu spoločnosti ProCS, s.r.o.

Novým konateľom sa stal Ing. Branislav Krampl, ktorý bol zároveň menovaný do funkcie

výkonný riaditeľ.