Novinka

Safety Week 2022

“Nie je potrebné byť hrdinom, stačí byť príkladom”

To je motto týždňa bezpečnosti, ktorý si tento rok VINCI Energies stanovilo počas 16. – 20. mája. V tomto týždni si častejšie pripomíname dôležitosť dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Safety Week 2022