Novinka

Safety Week 2023

Každoročne sa v mesiaci máj, vrámci koncernu VINCI, venujeme jeden týždeň intenzívnej komunikácii o dôležitosti bezpečnosti pri práci.

V roku 2023 sa bude týždeň bezpečnosti konať v týždni 22. – 26. 5. 2023.

Témou bude Poučiť sa z udalostí/komunikácia o nehodách/zdieľanie informácií.

Snahou je zdieľať získané informácie a osvedčené postupy vo všetkých oblastiach našej organizácie s cieľom pomôcť predchádzať závažným incidentom a zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.