Segment chémia

Actemium je systémový integrátor poskytujúci pre zákazníkov zo segmentu chémie komplexné služby v oblasti automatizácie technologických procesov v rozsahu:

  • systémy riadenia technologických procesov (SRTP)
  • elektrosystémy (bez obmedzenia napätia)
  • distribuované riadiace systémy (DCS)
  • programovateľné logické automaty (PLC)
  • dispečerské riadenie a zber dát (SCADA)
  • MES systémy

Našim cieľom je zákazníkovi poskytnúť komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, dodávky, montáž a skúšky až po záručný a pozáručný servis.

Počas svojej existencie Actemium vychovalo množstvo kvalifikovaných odborníkov, ktorí poznajú chemické procesy a zrealizovalo celý rad projektov pre našich zákazníkov z priemyselných segmentov chémie, petrochémie a farmácie. Zrealizované projekty zahŕňajú nielen stavby na zelenej lúke, ale aj náročné modernizácie (upgrade) rôznych typov riadiacich a meracích systémov, ako aj projekty zamerané na zvyšovanie priemyselnej bezpečnosti.

Komplexnosť chemických výrob, dodržanie environmentálnych a bezpečnostných požiadaviek, cenové tlaky konkurentov z krajín s lacnejšou pracovnou silou, alebo s nižšími cenami surovín a energií nútia chemických výrobcov trvale hľadať a implementovať inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť výrob, sú udržateľné a zachovávajú dobré životné prostredie aj pre ďalšie generácie.

Takéto riešenia ponúkame.

Chemicals

Váš kontakt: Ing. Branislav Krampl, e-mail: branislav.krampl@actemium.sk, telefón: +421 903 432 777