Segment energetika

V tepelných a v priemyselných teplárňach pracujeme na zvyšovaní prevádzkovej spoľahlivosti a v neposlednom rade aj na dosiahnutí predpísaných emisných limitov podľa európskej legislatívy.

V jadrových elektrárňach sa sústreďujeme nielen na budovanie nových zdrojov, ale aj na projekty súvisiace s ich vyraďovaním a s bezpečným odstavením.

Spolupracujeme so zavedenými dodávateľmi technológií a s inžinierskymi organizáciami v našom regióne, máme záujem však participovať na výstavbe nových energetických zariadení aj mimo nášho regiónu.

Znalosť problematiky, moderných technológií, lokálneho prostredia a spoľahlivosť sú základné argumenty, vďaka ktorým je Actemium plne akceptované slovenskými zákazníkmi v segmente energetiky.

Váš kontakt: Ing. Branislav Krampl, e-mail: branislav.krampl@actemium.sk, telefón: +421 903 432 777