Montáž

Spoločnosť realizuje elektromontážne práce na stavbách u zákazníkov v rozsahu:

  • montáž meracej a regulačnej techniky
  • montáž analyzátorov
  • montáž riadiacich systémov
  • montáž distribučných, motorických a svetelných rozvodov bez obmedzenia napätia
  • montáž počítačových sietí
  • montáž štruktúrovanej a optickej kabeláže
  • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  • stavebný dozor

Práce realizujú odborní pracovníci s potrebnými oprávneniami.

Váš kontakt: Ing. Róbert Fabiš, e-mail: robert.fabis@actemium.sk telefón: +421 911 771 354