ActiveCall

ProCS, s.r.o. zavádza od 1. 6. 2021 novú servisnú službu ActiveCall. K tomuto kroku sme pristúpili v záujme zabezpečenia jednotného spôsobu komunikácie, ako aj garantovaného prijatia a spracovania každej požiadavky zákazníkov.

Táto služba je primárne určená zákazníkom pre nahlasovanie servisných požiadaviek, či už bežných opráv, alebo hlásenie havarijných stavov. Služba je dostupná 24 hodín denne, 365 dní v roku, tzn. non-stop. Stačí zavolať na stanovené telefónne číslo, zanechať odkaz formou KDE, ČO a AKO sa stalo a o zvyšok sa postará inteligentné zariadenie, ktoré kontaktuje príslušného službukonajúceho servisného pracovníka.

Touto službou skvalitňuje spoločnosť ProCS, s.r.o. nahlasovanie porúch, pretože zákazník má od teraz iba jedno telefónne číslo, ktoré kontaktuje, bez ohľadu na to aký je deň, alebo aký je čas. Zároveň sa tým zlepšuje prístup servisných technikov ProCS k požiadavke zákazníka bez zdržania a skreslenia informácií.

Veríme, že služba ActiveCall bude pre našich zákazníkov prínosom a umožní nám ešte rýchlejšie naplniť požiadavky zákazníkov v čo najlepšej kvalite.

Váš kontakt: Ing. Ivan Balogh, e-mail: ivan.balogh@actemium.sk, telefón: +421 903 724 557