Servis a údržba

  1. Záručný servis na ukončených zákazkách realizovaných našou spoločnosťou.
  2. Pozáručný servis na báze servisnej zmluvy:
  • výkon preventívnej a komplexnej údržby riadiacich systémov najvýznamnejších výrobcov
  • overovanie a kalibrácie zariadení merania a regulácie ako sú teplomery, prietokomery, tlakomery, prepočítavače, elektromery a pod.
  • výkon preventívnej a komplexnej údržby zariadení elektro (napájacie zdroje, nepretržité zdroje napájania (UPS), frekvenčné meniče (FM)
  • výkon havarijného servisu s dohodnutým termínom nástupu na odstránenie poruchy
  • zabezpečenie náhradných dielov
  • opravy komponentov a celých zariadení
  • správa databáz zariadení a ich stavov, analýza súčasného stavu a návrhy pre zvyšovanie technickej úrovne a bezpečnosti prevádzky zariadení

Váš kontakt: Ing. Ivan Balogh, e-mail: ivan.balogh@actemium.sk, telefón: +421 903 724 557