Konzultácie a poradenstvo

Dlhoročné skúsenosti pracovníkov s automatizáciou chemických procesov a procesov v energetike nám umožňujú ponúkať našim zákazníkom analýzu ich technologických procesov a navrhovať, často aj alternatívne, riešenia rôznych automatizačných úloh.

Nezávislosť na výrobcoch automatizačných prvkov nám umožňuje zákazníkovi navrhnúť pre neho cenovo optimálne riešenie šité na mieru jeho potrebám.

Váš kontakt: Ing. Miloš Pinka, e-mail: milos.pinka@actemium.sk, telefón: +421 903 483 323