SW inžiniering

 • Softvérové inžinierstvo

  Ako systémový integrátor dodávame najmodernejšie, na výrobcoch automatizačných prvkov nezávislé technológie, zariadenia, výrobky a služby od fázy návrhu cez uvedenie do prevádzky až po pozáručný servis.

  Ponúkame nasledovné časti softvérového ​​inžinierstva:

  • aplikačné programové vybavenie pre riadiaci systém
  • simulačný softvér
  • spracovanie dokumentácie pre kvalifikáciu/validáciu riadiaceho systému
  • rozhrania a integrácie externých systémov (systémy tretích strán)
  • vizualizácia procesu
  • historizácia a reportovanie
  • BATCH technológie/dávkové technológie
  • databázové systémy
  • MES
  • príprava na uvedenie do prevádzky – FAT/SAT

  Pri vývoji softvérových riešení čerpáme z mnohoročných skúseností a odborných znalostí našich pracovníkov v oblasti priemyselnej automatizácie a vieme splniť individuálne požiadavky zákazníkov výberom optimálneho systému (systémov). Implementujeme štandardy, ktoré zodpovedajú príslušnému priemyselnému odboru. Riešime automatizačné úlohy so systémami od popredných výrobcov, s ktorými máme uzatvorené partnerské zmluvy:

  • Siemens – Solution partner pre PCS7 systémy
  • Rockwell – systémový integrátor
  • Metso – systémový integrátor pre MetsoDNA systémy

  Máme znalosti aj o systémoch iných výrobcov:

  • Yokogawa
  • Emerson
  • Invensys
  • Schneider
  • HIMA
  • Woodward
 • Riadiace a bezpečnostné systémy

  Ako poskytovateľ nezávislý na výrobcovi ponúkame integrované komplexné riešenia pre automatizáciu priemyselných procesov a infraštruktúrnych zariadení. Naše aktivity zahŕňajú všetky úrovne automatizácie, od úrovne poľných inštrumentov až po úroveň riadenia závodu. Pri riešení vašich požiadaviek používame tieto druhy automatizačných systémov:

  • programovateľné logické automaty (PLC)
  • vizualizačné systémy (SCADA)
  • distribuované riadiace systémy (DCS)
  • bezpečnostné systémy (ESDS)
  • riadiace systémy turbín (TCS)
  • bezpečnostné systémy turbín (TPS)
  • horákový automat (BMS)
  • monitorovanie strojov (CMS)
  • priemyselná televízia (CCTV)
  • systémy včasného varovania (GDS/FDS)
  • systémy zabezpečenia (EPS/EZS)
  • systémy monitorovania životného prostredia (EMS)
  • podporné systémy prevádzky (AMS)

  Na integráciu rôznych systémov používame štandardné druhy komunikácií:

  • Modbus (RTU, TCP)
  • Profibus (DP, PA)
  • Profinet
  • Fundation Fieldbus
  • Ethernet
  • DeviceNet
  • OPC
  • AS-I Bus
  • HART
  • WiFi
 • Automatizácia procesov

  Pri modernizácii alebo výmene existujúcich systémov využívame metódy spätného inžinieringu, ako aj importy dát, modulov a obrázkov z existujúcich systémov v maximálnom možnom rozsahu.

  Ponúkame riešenia na úrovni:

  • poľných zariadení
  • systému riadenia procesov
  • manažérskeho riadenia prevádzky
  • integrácie systémov riadenia technologických procesov do podnikových informačných systémov (ERP)

  Actemium ponúka riešenia pre rôzne typy projektov:

  • aplikácia nového riadiaceho systému pre novovybudovanú prevádzku (stavba na zelenej lúke)
  • aplikácia nového riadiaceho systému pre existujúcu prevádzku (rekonštrukcia a modernizácia)
  • výmena celého riadiaceho systému pri zachovaní poľnej inštrumentácie (starý riadiaci systém za nový)
  • výmena časti riadiaceho systému pri zachovaní poľnej inštrumentácie (starý riadiaci systém za nový po etapách)
  • modernizácia riadiacich systémov rôznych stupňov (upgrade)
  • zmeny v aplikačnom programovom vybavení riadiaceho systému (zmeny v technológii)

Váš kontakt: Ing. Miloš Pinka, e-mail: milos.pinka@actemium.sk, telefón: +421 903 483 323