Priemyselná bezpečnosť

Požadovaná spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzok v priemysle je v súčasnosti stále viac zabezpečovaná pomocou komplexných bezpečnostných systémov (SIS).

Naši inžinieri funkčnej bezpečnosti, vyškolení v TUV, navrhujú vaše bezpečnostné automatizačné systémy v súlade s STN EN 61511:

  • spolupracujú pri analýze rizika a hodnotení rizika procesu
  • vypracujú plán k zabezpečeniu manažmentu funkčnej bezpečnosti podľa IEC 61511
  • spracujú špecifikácie bezpečnostných požiadaviek (SRS)
  • zrealizujú Inžiniering a návrh SIS podľa príslušných štandardov a predpisov (EN/IEC, ATEX, EMC)
  • vykonajú verifikáciu dosiahnutej celkovej úrovne bezpečnosti SIL
  • pripravia detailný inžiniering a návrh SIS
  • naprogramujú SIF do bezpečnostného PLC
  • vytvoria testovacie procedúry pre udržiavanie SIS na požadovanej úrovni SIL
  • Funkčná bezpečnosť v priemyselnej automatizácii – PROSPEKT.

Váš kontakt: Ing. Miloš Pinka, e-mail: milos.pinka@actemium.sk, telefón: +421 903 483 323