MES

Actemium ponúka vlastný produkt – MES systém s nasledovnými charakteristikami:

  • systém založený na štandardných aplikačných platformách doplnených o vlastné funkčné moduly a implementovaný na mieru zákazníckym požiadavkám
  • otvorený systém, ktorý komunikuje cez štandardizované komunikačné protokoly s procesnou úrovňou (OPC, Modbus a DLMS)
  • okrem štandardných funkcií je schopný posielať informácie a protokoly prostredníctvom e-mailovej komunikácie a realizovať hlásenia poruchových a neštandardných stavov (alarmy)
  • umožňuje export informácií do vybraných formátov (napr. MS Excel, PDF, …)

Váš kontakt: Ing. Miloš Pinka, e-mail: milos.pinka@actemium.sk, telefón: +421 903 483 323